Sorteren in het onderwijs - De Vuilbak

Sorteren in het onderwijs

Nergens is sorteren belangrijker dan in het onderwijs. Op school wordt namelijk de basis gelegd voor de normen en waarden die later in het leven het verschil maken. Leer je sorteren op school, dan neem je dit de rest van je leven mee. Hoe je als onderwijsinstelling kan bijdragen aan de bewustwording van het belang van sorteren en hoe je hier het beste vorm aan kan geven? Dat lees je hier!

Afval scheiden

Sorteren is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij en wordt alleen maar belangrijker. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar het bespaart ook energie, helpt tegen de opwarming van de aarde én creëert nieuwe waarde. Het is daarom extra belangrijk dat kinderen – de  generatie van morgen – hier zo vroeg mogelijk kennis mee maken. Jong geleerd is oud gedaan! En geen plek beter om erover te leren dan op school.We geven je een aantal handige tips om te starten met sorteren in het onderwijs.

Een betere toekomst begint met sorteren op school

Kennismaken met sorteren begint al op de lagere school. Het is extra belangrijk om te zorgen dat kinderen vanaf een jonge leeftijd al leren omgaan met afval, aangezien dit op latere leeftijd dan al snel een goede gewoonte wordt.

Als onderwijsinstelling draag je hieraan bij door het goede voorbeeld te geven en de leerlingen hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Help mee aan de verduurzaming van Vlaanderen door scholen milieuvriendelijker te maken!

Waarom is sorteren op school belangrijk?

Van een lagere school tot een universiteit, ook een onderwijsinstelling is in feite een verzamelplek van verschillende afvalstromen. Een afvalprobleem is nooit ver weg. Dagelijks komen hier namelijk honderden, soms wel duizenden, kinderen en studenten over de vloer die allemaal verschillende soorten afval op school meebrengen. Van verpakkingen en boterhamzakjes tot lege schrijfpennen.

Vaak belandt het grootste gedeelte van dit afval niet op de juiste plek of zelfs buiten de vuilbak, met zwerfafval tot gevolg. Dit is een doorn in het oog van zowel de school als de omgeving.

Door afval bij de bron al te scheiden met behulp van de juiste gescheiden vuilbakken op school, verklein je de stapel zwerf- en restafval. Zo draag je met de hele school bij aan een schoner klimaat.

3 tips voor sorteren in het onderwijs

1. Plaatsing van vuilbakken

De eerste stap is om het volledige schoolterrein te voorzien van de juiste hoeveelheid vuilbakken. Zorg dat er genoeg mogelijkheden zijn voor de leerlingen om hun afval gescheiden weg te gooien. Denk hierbij aan meerdere locaties in de aula’s, maar ook in de gangen, lokalen en buiten. Zet de vuilbakken neer op aantrekkelijke, goed zichtbare plekken en laat ze opvallen door voor primaire kleuren te kiezen. Zo trek je makkelijker de aandacht van kinderen en jongeren.

2. Invoeren van een nieuw afvalbeleid

Wat is de volgende stap na het aanschaffen van de juiste hoeveelheid vuilbakken? Het opstellen van een nieuw afvalbeleid. Betrek de leerlingen bij het opstellen hiervan. Hierdoor voelen ze zich meer betrokken bij het onderwerp en zullen ze er sneller actief mee aan de slag gaan. Ook ben je hierdoor op de hoogte hoe leerlingen momenteel over afvalverwerking en sorteren denken.

Hoe ziet een afvalbeleid eruit? De volgende drie pijlers vormen de basis:

  • Werk een visie van de school uit op afvalverwerking 
  • Stel vervolgens de daaraan gelinkte doelen op
  • Stel tenslotte een plan van aanpak op: Hoe ga je die doelen bereiken?

3. Start een themaweek over afval en recyclage

Om echt tot leerlingen of studenten door te dringen is het belangrijk om hen niet alleen te voorzien van de nodige vuilbakken, maar er ook interactieve educatie aan te koppelen. Je kan bijvoorbeeld een themaweek organiseren die helemaal gericht is op afval en recyclage. In die week kan je workshops, spelletjes of inspirerende gastsprekers voorzien. Om hen zo op een leuke en creatieve manier te stimuleren om bewust met afval om te gaan.

Waarom zelfs geen afvalchallenge tussen verschillende klassen houden? Alles wat helpt om iedereen te betrekken bij het onderwerp, is een slimme zet.  Uiteraard bieden wij van De Vuilbak – ervaren in dit thema – ook hierin graag onze ondersteuning aan. 

Hoe staat De Vuilbak het onderwijs bij?

Speciaal voor het 1ste tot en met het 4de leerjaar ontwikkelden we een Fien en Teun lespakket over afval. Dit lespakket kan leerkrachten helpen om kinderen kennis bij te brengen over afval. In verschillende lessen wordt behandeld wat afval is, welke soorten afval er bestaan, op welke manieren je kan sorteren en waarom dat zo belangrijk is.

Hoe kan De Vuilbak helpen met sorteren op school?

De hoogwaardige producten van De Vuilbak maken sorteren in het onderwijs eenvoudig en aantrekkelijk. Dankzij de vele mogelijkheden wat kleur en ontwerp betreft, passen ze perfect in elke onderwijsinstelling. Door duidelijke symbolen en kleuren te gebruiken is het voor leerlingen meteen duidelijk welk soort afval er in welke vuilbak thuishoort. Op basis van de afvalstromen die binnen je school het vaakst voorkomen, stel je de perfecte vuilbak samen.

Start de transitie in het onderwijs

Heb je nog vragen over het aanschaffen van de juiste vuilbakken voor je school of over alle mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder om ook jouw onderwijsinstelling en leerlingen bewuster te maken van afval en daarmee de wereld weer een stukje duurzamer te maken!