Privacyverklaring De Vuilbak

De Vuilbak is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Afvalbak (in België: De Vuilbak)
De Boomgaard 9-1,
1243 HV ‘s-Graveland
Nederland

info@deafvalbak.nl

De Vuilbak/De Afvalbak is een onderneming van Circular Productions B.V.
KvK-nummer: 85044911
BTW nummer: NL863485431B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vuilbak verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Functie
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer /mobiel
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals gegevens over je activiteiten op onze website
Privacy

Met gegevens die wij verzamelen gaan we uiteraard zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. We verzamelen informatie over onze websitebezoekers om de volgende redenen:

  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures
  • Om je te kunnen bellen
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Het invullen van persoonlijke gegevens is nodig om bijvoorbeeld informatie over de diensten die je gebruikt te versturen, om je in te schrijven voor onze mailing en om je gepersonaliseerde advertenties te tonen. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven via de link onderaan de mails die we sturen of door je verzoek door te geven via info@effectivents.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Vuilbak zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal zeven jaar na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vuilbak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vuilbak gebruikt alleen technische, functionele cookies en daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van statistiekenprogramma Google Analytics. Hiermee meten we bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op onze website zijn en welke paginas er worden bezocht. Op basis van deze data kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Fair Events en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@deafvalbak.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gebeurd, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, eventuele MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) of rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Vuilbak wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vuilbak neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn v8an misbruik, neem dan contact op met ons via info@deafvalbak.nl