Herstelaanvraag gelukt - De Vuilbak

Restafval

Wat mag als bedrijf bij het restafval en waar kan je het kwijt? In Europa streven we naar een circulaire economie. Ook België en Vlaanderen willen op dit vlak grote stappen zetten tegen 2030. En natuurlijk richt men zich dan ook tot ondernemers.

Alles wat niet in een andere afvalstroom terechtkan en dus niet gerecycleerd kan worden, hoort bij het restafval. Het is dus de bedoeling om de afvalstroom restafval zo klein mogelijk te houden.

Wat is restafval?

Restafval recycleren kan niet. Het is niet meer te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Het overgrote deel van wat wij afval noemen, is in feite een grondstof voor nieuwe producten. Bijna elk materiaal is namelijk opnieuw te gebruiken: papier, karton, pmd, glas, piepschuim, gft, folies, hard plastic en kartonnen bekers. Maar restafval dus niet en toch is het essentieel om restafval te sorteren.

Als je al die andere afvalstromen netjes apart houdt en gescheiden aanlevert voor afvalinzameling worden ze door afvalverwerkers zodanig bewerkt dat ze een tweede leven krijgen. Zo draag je je wezenlijk bij aan de circulaire economie. 

Restafval voorbeelden

Een aantal materialen is niet te hergebruiken, of het afval is te erg vervuild om goed te kunnen recycleren. Dan hoort het bij het restafval. Voorbeelden van restafval zijn: gebruikte kattenbakvulling, gebruikte zakdoekjes, theezakjes, koffiecapsules of -pads, vuile pizzadozen,  luiers, …

Wat gebeurt er met je restafval?

Restafval gaat de verbrandingsoven in. In een afvalenergiecentrale wordt het restafval verbrand en dat levert stroom en warmte op. In die zin wordt het nog nuttig gebruikt. Omdat restafval nogal belastend is voor het milieu, is het ook een dure afvalstroom. Des te meer reden om zoveel mogelijk verschillende afvalstromen zuiver te scheiden.

Restafval sorteren als bedrijf

Als bedrijf of organisatie ben je in Vlaanderen verplicht om een contract af te sluiten met een afvalinzamelaar voor je restafval. De enige uitzondering wordt gemaakt als je niet meer dan een huishoudelijke hoeveelheid restafval verzamelt: 4 restafvalzakken van 60 liter of 1 container van 240 liter per 2 weken. Dan mag je het gewoon meegeven bij de gemeentelijke inzamelronde.

Maar let op: gemeentes en steden zijn niet verplicht om bedrijfsafval – zelfs als het erg weinig is – te aanvaarden. Sommige gemeentes doen dan weer een aparte inzamelronde voor bedrijfsafval. In dat geval moet je met hen dus een contract afsluiten. Conclusie: bevraag je bij je gemeente om zeker te zijn dat je de geldende regels volgt!

 

Verminder je restafval

Er zijn veel goede redenen om te streven naar zo weinig mogelijk restafval. Natuurlijk voor het milieu, voor het behoud van grondstoffen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar denk ook aan de kostenbesparing. Aangezien de overheden mensen en bedrijven willen stimuleren om te sorteren en te recycleren, is de verwerking van restafval voor jou het duurst. Door afval correct te sorteren, bespaar je dus geld.

Het is dan ook belangrijk om het sorteerbeleid binnen je bedrijf of organisatie bekend te maken. Communiceer regelmatig en duidelijk over dit beleid. Plaats sorteerbakken met verschillende compartimenten of aparte vuilbakken per afvalstroom op logische plekken. Zo benadruk je voortdurend het belang van sorteren. 

 

Begin vandaag nog met beter sorteren

Bij De Vuilbak helpen we je graag met de introductie van sorteren binnen je organisatie. Wij voorzien je van tal van communicatiemiddelen zoals posters, stickers, nieuwsbrieven en natuurlijk modulaire vuilbakken. Meer weten of meteen je vuilbakken bestellen?

Andere afvalstromen