Wat zijn de verschillende afvalstromen? | De Vuilbak

Pmd sorteren

Pmd-afval is een bekende afvalstroom. Pmd staat voor plastic, metaal en drankkartons. Ook bij bedrijven en organisaties vormt pmd een grote afvalstroom. Er een aparte vuilbak voor voorzien is een slimme zet want pmd is makkelijk te recycleren.

 

Wat is pmd-afval?

Pmd-afval is in feite bijna alles wat je in de badkamer en de keuken gebruikt. Denk dan aan blikjes, botervlootjes, yoghurtpotjes, boterhamzakjes, colaflesjes, … Vooral op de lunchplek op kantoor of in je organisatie zal je dus veel pmd verzamelen. Met elke aparte afvalstroom die gerecycleerd kan worden, draag je bij aan de circulaire economie. Wat houd je tegen om vandaag nog te beginnen met het sorteren van pmd? De makkelijkste stap is al gedaan! 

Wat gebeurt er met je pmd-afval?

Pmd sorteren is makkelijk en levert wat op. Door zoveel mogelijk afvalstromen gescheiden te houden, houd je namelijk minder restafval over. En restafval is tenslotte een dure stroom om te laten verwerken.

Bovendien doe je het milieu een groot plezier met gescheiden afval. Van het ingezamelde pmd kunnen namelijk allerlei nieuwe spullen worden gemaakt. Denk aan shampooflessen of plastic producten zoals broodtrommels, kratten of emmers.

Al het ingezamelde pmd-afval wordt naar een afvalverwerker gebracht. Daar sorteren ze het nogmaals per soort. Dan wordt het versnipperd, gewassen en vermalen. Wat overblijft zijn plastic korrels: een grondstof voor nieuwe plastic producten.

Begin vandaag nog met pmd sorteren

Een sorteerbak maakt het extra makkelijk om verschillende afvalstromen te scheiden. De modulaire vuilbakken van De Vuilbak hebben verschillende compartimenten voor bijvoorbeeld pmd, papier en restafval.

Zet de prullenbakken op verschillende centrale locaties zodat sorteren voor iedereen makkelijk is. Veranderen de afvalstromen? Dan kan je de compartimenten eenvoudig aanpassen. Je hoeft dus geen nieuwe vuilbak te kopen, maar je kan bijvoorbeeld een splitser toevoegen of verwijderen. Meer weten of meteen je vuilbakken bestellen?

Tips voor pmd sorteren

In je pmd-vuilbak kunnen allerlei verpakkingen van plastic en metaal. De verschillende materialen worden later bij de verwerking van elkaar gescheiden. Hoe omspringen met pmd? We geven je enkele tips:

  • Reinig vuile items voor je ze in de pmd-bak gooit. Schraap ze leeg, giet de vloeistof eruit. Uitspoelen met water is niet nodig.
  • Schuif geen verpakkingen in elkaar. Wanneer je bijvoorbeeld een blikje in een zakje doet, herkent de verwerkingsmachine de materialen niet meer. Zo valt het afval uit het proces en komt het toch bij het restafval terecht. En dat was nu net wat je niet wilde.
  • Druk drankkartons en plastic flessen plat. 
  • Laat het dopje erop.
  • Verwijder plastic folie van aluminium of plastic schaaltjes. Gooi ze apart in de bak.
  • Gooi geen netjes van bijvoorbeeld mandarijnen of uien bij het pmd. Hiervan kan de verwerkingsmachine vastlopen.
  • Bekijk zeker eens de lijst met items die wél in pmd mogen.

Starten met pmd sorteren

Pmd sorteren is niet moeilijk, maar het is wel even een denkoefening waard. Als je als bedrijf of organisatie een grote hoeveelheid pmd (meer dan een normale ‘huishoudelijke’ hoeveelheid) vergaart, kan je het afval niet door de gemeente of stad laten ophalen. Dan heb je nood aan een eigen container en moet je een private afvalinzamelaar contacteren. Dat is natuurlijk voor de meeste bedrijven en organisaties het geval.

Maak goede afspraken over de frequentie van ophaling, de hoeveelheid, de verschillende afvalstromen, enzovoorts. Voorzie vervolgens aparte vuilbakken of sorteerbakken met aparte compartimenten voor pmd. Zet deze op logische plekken zodat mensen gestimuleerd worden om te sorteren.

 

Andere afvalstromen