Plastic afval | De Vuilbak

Plastic sorteren

Plastic sorteren is een goed idee dat makkelijk is in te voeren én uit te voeren. Ook op kantoor, op school, in een ziekenhuis of in de openbare ruimte. Door een aparte vuilbak en container te hebben voor de verschillende soorten plastic afval, houd je de diverse afvalstromen goed gescheiden en schoon. Plastic professioneel verpakkingsafval, pmd en hard plastic gelden immers als aparte afvalstromen, die je dus apart moet inzamelen.

 

Wat is plastic afval?

Je denkt misschien: plastic afval, dat hoort gewoon bij pmd. Maar het is niet zo eenvoudig. Bij pmd mag je naast metalen verpakkingen, blikjes en drankkartons in feite enkel plastic huishoudelijk afval gooien: yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic zakjes, waterflesjes, … Dat komt natuurlijk ook voor in bedrijven en organisaties. Een aparte vuilbak of compartiment in je sorteerbak voor pmd is dus zeker aan te raden, zo kun je gemakkelijk plastic sorteren. 

Maar daarnaast zijn er nog andere soorten plastic. Hard plastic bijvoorbeeld, zoals speelgoed, kratten, tuinstoelen, buizen, … worden apart ingezameld. Je kan het naar het containerpark of recyclagepark brengen, maar ophaling bij bedrijven is zeker mogelijk. Bespreek dit even met je afvalinzamelaar. 

Daarnaast is er nog typisch bedrijfsmatig afval: plastic folies van bulkverpakkingen, palletfolies, e.d. Hiervoor bestaan er voor bedrijven specifieke vuilniszakken. Ook hiervoor regel je de ophaling met je afvalinzamelaar. Elke afvalstroom die je gescheiden inzamelt en aanbiedt voor recyclage, levert een concrete bijdrage aan de circulaire economie!

Wat gebeurt er met je plastic afval?

Plastic is heel goed te recycleren. Daarom is het ook zo belangrijk én verplicht om plastic te scheiden. Als je het bij het restafval zou gooien, wordt het verbrand en dat is erg belastend voor het milieu. Bovendien is restafval een dure afvalstroom, net omdat het zo slecht is voor het milieu. Door meer afvalstromen apart te houden, bespaar je dus ook nog geld. Meerdere goede redenen dus om plastic afval apart in te zamelen. De afvalinzamelaar brengt al het ingezamelde plastic naar een verwerkingsbedrijf. Hier wordt het nogmaals gesorteerd per  soort, gezeefd, gewassen en tot korrels geperst. Deze korrels dienen dan weer als grondstof voor nieuwe plastic producten.

Starten met plastic sorteren

Plastic afval is vaak een grote afvalstroom. In huishoudens, maar ook bij bedrijven en organisaties, bestaat een groot deel van al het reguliere afval uit plastic en pmd. Denk maar aan de vele verpakkingen van zowat alles wat je gebruikt. Om het zo makkelijk mogelijk te maken om al deze materialen gescheiden in te zamelen, zijn sorteerbakken ideaal. Deze speciale modulaire vuilbakken hebben verschillende compartimenten voor meerdere afvalstromen. Zo kan je in één vuillbak bijvoorbeeld pmd, papier en gft-afval kwijt. Handig!

Begin vandaag nog met plastic sorteren

Hoe kleiner de moeite, hoe groter het effect. Door het mensen zo makkelijk mogelijk te maken, bereik je het meest. Zet dus sorteerbakken op veel verschillende plekken: in de hal,  de kantine, de keuken, de gangen … De modulaire vuilbakken van De Vuilbak zijn heel flexibel. Veranderen de afvalstromen, dan kan je de compartimenten eenvoudig aanpassen. Meer weten of meteen je vuilbakken bestellen?

Andere afvalstromen